Onder de naam Freestyle Trainingen is een trainingssysteem ontwikkeld dat zich richt op het trainen van paarden en hun eigenaren. Emiel Voest is de grondlegger en ontwikkelaar van dit trainingssysteem. 

Binnen de Freestyle Training wordt er geen gebruik wordt gemaakt van geweld, dwangmiddelen en/of pijn in de africhting en opvoeding van het paard. Tijdens de Training wordt er rekening gehouden met alle omgevingsfactoren van het (rij)paard, hierbij kunt u denken aan de volgende factoren: huisvesting (vrije beweging en sociaal contact), voeding (ruwvoer en aangepast krachtvoer), gezondheid, materiaalgebruik ( zadel, harnachement, hulpmiddelen). Naast de omgevingsfactoren wordt ook aandacht besteed aan het paard als individu (karakter, bouw, aanleg, bewegingspatroon).

De Freestyle Training kan binnen de paardenwereld overal als (ondersteunende) training gebruikt worden. Grofweg kunnen we dat als volgt indelen:

 • Als ondersteunende training voor rijden in het algemeen (alle disciplines) Freestyle, Therapie met Paarden, Coaching, Leiderschap
 • Als ondersteuning voor dressuurmatig rijden
 • Als ondersteuning voor het mennen
 • Opleiden van jonge paarden (opvoeden en beleren)
 • Oplossen van probleemgedrag

 

Trainingsvormen
Spreken de achterliggende idee├źn over het Freestyle systeem u aan, dan roepen zij misschien vragen op als:

 • Hoe kom ik zover dat mijn paard mij als leider respecteert en vertrouwt?
 • Hoe kan ik de relatie met mijn paard verbeteren?Freestyle, Centered Riding, Therapie met paard, Leiderschap
 • Wat betekent dat voor mijn manier van rijden?
 • Kan ik zo van ons probleem afkomen?
 • wanneer kan ik met deze training beginnen?

Binnen het Freestyle systeem werken we met drie basis trainingsvormen waarin alle technieken liggen opgesloten: 

 1. Loswerken
 2. Grondwerk
 3. Dubbele Lange Lijnen

Tijdens het doorlopen van deze trainingen vind u antwoordt op al u vragen en werkt u samen met het paard naar u uiteindelijke doel.
Dit kan zijn het paard (be) Rijden. Maar ook zonder dat u wilt/kunt rijden is Freestyle een goed en leuk trainingssysteem voor een optimale verstandhouding (leiderschapsverhouding) tussen Mens en Paard.