header

Therapeutisch werken/rijden met paarden.

Bij United Souls wordt dit aangeboden voor jong en oud. Het werken en  rijden gebeurt onder privĂ© begeleiding. Bewustwording, ontspanning, herkenning, erkenning, acceptatie. Zijn primaire behoeften van ieder mens en een stevig fundament om vanuit verder te ontplooien tot de persoon wie we mogen zijn.

Wat bevordert therapeutisch werken/rijden met paarden nu concreet:

 • Contact met je eigen gevoelens
 • Contact met anderen
 • Bevordert / stimuleerd de bloedsomlooptherapeutisch paardrijden, ainimal assistend therapy
 • Stimuleerd de darmwerking
 • Geeft rust
 • Aansturing van mototiek
 • Is leuk
 • Opbouw van eigenwaarde
 • Geeft vertrouwen
 • ...........................


Een onderdeel van therapeutisch werken is de verzorging van het paard. Bij het rijden wordt het paard bijv. gezamenlijk gepoetst en opgezadeld dit voor een zo goed mogelijk contact tussen ruiter en paard.

 Voor wie:

 • Mensen met ontwikkelingsstoornissen zoals mentale en fysieke handicaps en achterstanden,
 • leer- en/of motivatieproblemen,
 • Downsyndroom,
 • AD(H)D,
 • Autisme,
 • Visuele en auditieve stoornissen therapeutisch paardrijden, animal assistend therapy
 • Gedragsafwijkingen
 • Mensen met een Burn-out,
 • Faalangst,
 • Atactisch,
 • Motorische problemen.

 therapeutisch paardrijden, animal assistend therapy