header

Wij kunnen u helpen!

Bent u op zoek naar een betrouwbare plek waar u kind, partner, familielid tot rust kan komen en tegelijkertijd leert omgaan met zichzelf en de wereld om hen heen?

Kinderen en volwassenen komen tot innerlijke rust doormiddel van het werken met onze dieren en alle andere aangeboden activiteiten.

Moeite met concentreren op school of thuis, samen werken, vertrouwen, vinden van eigenwaarde, keuzes maken. Onze ervaring laat zien dat kinderen en volwassenen bij ons de weg vinden naar al deze belangrijke factoren. En zo een fijne leefomgeving voor hunzelf en de mensen om hen heen kunnen opbouwen.

Wij bieden dagbesteding aan kinderen en volwassenen met:

vertrouwen, rust, zelf kennis, samen werking, liefde, eigenwaardevertrouwen, rust, eigenwaarde, samenwerking,

 

 • ADHD,
 • ADD,
 • Autisme,
 • Lichamelijke beperking,
 • (Dementerende) ouderen,                                                                    
 • met grotere afstand tot de arbeidsmarkt,
 • met een verstandelijke beperking,
 • met leer en opvoedingsmoeilijkheden,
 • Leerlingen uit het speciaal onderwijs,
 • Burn-out,
 • borderline,
 • ....................................

Doordat we kleinschalig zijn kunnen we optimaal aandacht en zorg te bieden. Hierdoor is het mogelijk om persoonlijk contact te hebben met de zorgvrager en/of zijn/haar ouders/verzorgers. Tijdens het intakegesprek zullen we dan ook vooral ingaan op de wensen van de zorgvrager. Wat wilt u doen, waar bent u goed in en vooral wat wil u leren? Dit zijn vragen die aan bod zullen komen en van daaruit volgen er doelen. De ontwikkeling van de zorgvrager bespreken we in een evaluatiegesprek.

Binnen de zorgboerderij willen wij graag een huiselijke sfeer en saamhorigheid creëren. Het is voor ons belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en dat iedereen zichzelf kan zijn. Eén ieder moet zich op zijn eigen manier kunnen ontplooien. Het is belangrijk dat de deelnemer(ster) met veel plezier mee helpt op het bedrijf. Ons doel is om tijdens het verblijf bij United Souls met al de activiteiten te werken aan de opbouw van ieder persoonlijk.

 Onze visie:

We staan open voor alle personen met een zorgvraag. Per persoon wordt er gekeken of/en hoe we kunnen ondersteunen in de zorgvraag van die persoon. Wij zijn van mening dat mensen van elkaar kunnen leren ongeacht de leeftijd of beperking.
Wij werken vanuit een Christelijke levensovertuiging met respect voor iedereen.